Славко ШтимацSlavko Stimac

622111
61 год
622111
254264
2004
254264
Luka (1) ~ 43
7.7 7.9 7.6 60%
132 слова
254264
104333
1995
104333
Ivan (4) ~ 34
7.8 7.9 8.1 86%
30 слов
104333