Алевтина Румянцева

562810
81 год
562810
58407
1968
58407
Нина (4) ~ 38
8.1 7.8
20 слов
58407
54230
1963
54230
работница метро (16) ~ 33
8.0 7.9
23 слова
54230